Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakken Mijven we d noemen en ook overigens behondon we dezelfde notaties als in het vorige geval.

Laten wo wrijvingsweerstand buiten beschouwing, dan is de bewegingsvergelijking voor de negatieve lading:

m i] -f a ï) — — o GÈy.

Wij hebben nu verder alleen te letten op de vergelijkingen in de verschillende vakken tusschen de discontinuïteitsvlakken die natuurlijk dezelfde zijn als in den vrijen aether en op de grensvoorwaarden aan de discontinu'iteitsvlakken.

Deze laatste leiden we weer af uit de bekende stellingen uit de electriciteitsleer over de lijn-integralen der electrische en magnetische kracht.

I @tds = — * ƒ*da en ƒ*£>s ds = * ƒ (£n do.

» "sa

Kiezen we voor de lijn s een zeer kleinen rechthoek in een vlak loodrecht op de Y- of op de Z-as, waarvan twee evenwijdige zijden langs verschillende zijden van 't discontinuïteitsvlak loopen; terwijl de andere in vergelijking met het eerste paar oneindig klein zijn. We vinden dan als we de laag links van het discontinuïteitsvlak door den index I, die rechts door II aanwijzen:

<®»>, = <«,)„- —7t'

Wanneer we ons houden aan het geval dat d klein is in vergelijking met de golflengte, kunnen we ook hier door toepassing der beschouwingen van hoofdstuk IV, bij elke frequentie p eene voortplantingssnellieid Yp afleiden. De geheele bewerking komt overeen met die van §4 van 't vorige hoofdstuk, wanneer

i , o , wt a

we daar q door , m door en a door vervangen en in

| U| lij

'toog houden, dat we overal moeten overgaan tot de limiet,

Sluiten