Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij worden dus voorgesteld door:

a Sin (p t f ii of a Sin (p t -f c)

ab2 Sin (pt + | + <Pp) ab2 jSin (p t + §) Cus cpp + Cos (p t + f) Sin q>pj

a b* Sin (pt + 5+2 <f p) a b* jSin (p t + §) Cos 2 ffp + Cos (p t + §) Sin 2

enz.,

waaruit wij voor de resulteerende trilling vinden:

a Sin (p t + D + aSin (p t + c) \b2 Cos (pp -f b4 Cos 2 g>p + bv Cos 3 ((>,, + (

+ a('os (pt -f- j) |b2 Sin >fp + h4 Sin 2 <pf + b° Sin 8 <pp + ... .J

of na sommatie der reeksen:

^ ab2 (Cos <fp — b2) ) a65Sin</7)

Sin Q»t + D ,« + j + _ 2 ji cos + Cü* (P * + f) 1 + 64 — 2 b2 Cos <( p

of:

1 -}-&«— !Sin ^ (1 ~~ h* Cos f/^ + Cos {p 1 + ^ 62 Sin * Door eenvoudige berekening volgt hieruit voor de intensiteit:

a2

1 + b" — 2 b2 Cos (f

Deze zal zoo groot mogelijk zijn als de noemer zoo klein mogelijk is, dus voor (p — 2jt, 4jt enz., m. a. w. voor licht waarvan de frequentie gelijk is aan die van 't licht waarmede de plaat vervaardigd is of aan een veelvoud daarvan.

Voor andere frequenties is de uitdrukking echter niet nul, waaruit dan blijkt dat de waargenomen kleuren geen zuivere spectraalkleuren zijn.

Tegen deze bewerking is nog aan te voeren, dat er niet is gelet op het licht dat naar buiten treedt na een willekeurig aantal malen tusschen de verschillende vlakken heen en weer gegaan te zijn.

Sluiten