Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terstond Geneve ontruimd. Twee hunner, johannes Bomeromenus, drukker, en Jean Stordeur ') »Tornier< (?), beiden uit Luik, hebben zich nog eens met de predikanten gemeten. Toen de laatsten verklaarden, dat zij zich bij het vorige twistgesprek hadden geërgerd aan de onbedrevenheid en de breedsprakigheid hunner tegenstanders, die geen ongelijk wilden bekennen, namen deze twee het voor hunne geestverwanten op en prezen zij hen om hun grooten ijver voor het geloof. Dat zij tegen hen, Farel en Calvijn, niet opgewassen waren geweest en zich onbeholpen hadden uitgedrukt, lag daaraan, dat zij slechts eenvoudige lieden waren, die weinig geleerd hadden. De twee Luikenaren schijnen zich dapper geweerd te hebben; »plus frontis quatn priores habebant«, heet het in farel's brief,2) »absurda admisere multa«. Dit twistgesprek duurde korter dan het vorige; er had slechts eene samenkomst plaats. Hoe het overigens verloopen is, is onbekend. 3) Alleen staat vast, dat de twee Doopsgezinden 30 Maart uit de stad zijn verbannen. 4) De gevolgen van hunne werkzaamheid deden zich

') Tordeur heet hij in de A\-gis/res Ju Conseil, maar be7.a, Calv. opp.. XXI, p. 32 en Colladon, l.c., p. 02 noemen hem Stordeur.

') Farel aan Canto 5 Mei 1537, Calv. opp.. X, Nr. 59-

3) Op mijn vraag of de raadsprotocollen van 20 tot 30 Maart 1537 iets over dit twistgesprek bevatten, ontving ik van den rijksarchivaris te Geneve een ontkennend antwoord. Ilij had de vriendelijkheid mij op het volgende raadsbesluit opmerkzaam te maken: »En Conseil des Deux Cents. 29 de Mars 1537. Extraneï. Item est esté parlé et arresté <]ue pour les choses que avons veu par le passé a cause de plusieurs cpii se sont arrestés et excusé sur ce qu'ils disoyent n'avoir point de serement a la ville etc que des icy en avant 1'on doege faire venir tous les dizeuniers de la ville qu'ils amènent tous leurs masles a venir faire le serement de estre féable, de vivre selon Dieu et sa saincte parole et observer les commandements etc, 11e absenter la ville sans licence etc ny [la] laisser sans etre osté du livre auquel tous doibgent estre escripts. Item que dès icy en avant tous dizeuniers doegent apporter par escript tous ceulx qu'ils viendront demorer en leur dizenne devant que les accepter*. Vermoedelijk is deze herhaalde eedsweigering aan de prediking der Doopsgezinden toe te schrijven.

*) Reg. du Conseil jo mars 1537, ljij Herminjard, l.c., V, p. 438.

Sluiten