Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals ik reeds vermoedde, nog jarenlang een talrijke kring van Doopsgezinden te Straatsburg heeft bestaan.

De berichten, die ik in de raadsverslagen van 1539 tot 1 557 over hen vond, komen in hoofdzaak neer op de telkenjare wederkeerende geruchten van bijeenkomsten, die in en om Straatsburg zouden gehouden zijn, en die afwisselend door 100, 160, 300, 350, een keer zelfs door 600 geloofsgenooten zouden zijn bijgewoond. Het zou van veel waarde zijn precies te weten, hoe het op zulk eene groote vergadering toeging. Welnu, wat men bij voorbaat bijna kan verwachten, is inderdaad geschied. Een inwoner van Straatsburg is de Doopsgezinden uit nieuwsgierigheid naar zulk eene samenkomst gevolgd en heeft het verloop ervan opgeteekend. I11 het raadsprotocol op 1 Augustus 1545 1) staat nl.: »ANDREs Ml eg sanipt den andern herren zu der YVidertheuffer verhandlung geordnet zeigen an, wie woll sie sich versehen es solt sich selbs abgestelt haben, so well es je lenger je mehr zu tragen, und ubergeben In schriften wie und was fur ein versamblung sambstag den 24 July Jungst zu nacht In Eckwoltzer waldlin gewesen, das verlesen zeigen die herren an die wei 11 der hauff so grosz und sich hefiftig je inher mere so zeigen sie es an sich zu endtschliessen wesz man sich darunder halten und bevelch geben woll.»

Ik heb het geluk gehad de verslagen der nachtelijke bijeenkomst, waarvan hier sprake is, zij het ook in afschrift, te vinden. 2) Daar zij niet bekend zijn, laat ik het uitvoerigste daarvan in zijn geheel afdrukken.

»Herr Johann steinle pfarrer zu St. Aurelias zeigt an, jetzo verschinen Sambstag den 24 July seyen sein sohn Jeremias Steini.e und Murwolf der jung, ein hauffer (?), beide junge knaben umb 16 oder 17 jar alt usz fürwitz, als sie etliche personen verdachtig als Widertauffer sehen zum

') Fol. 302 v°.

*) Zij staan in het uittreksel uit het WiedertSuferherrenprotocol: boven het tweede, dat ,k luer volgen laat, staat geschreven: »prod(uctum) vor Rhat u. XXI aeu ien August, anuo 1545#.

Sluiten