Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van het Bestuur der Naamlooze Vennootschap.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAI)

VAN

Doctor in de Rechtswetenschap

aan de Rijks-Universiteit te Utrecht NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. F. A. F. C. WENT

lloogleeraar in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde

VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT

TF.GF.N I)P. 1!F,I)F.NKINGEN VAN

DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

TE VERDEDIGEN op Dinsdag 19 December 1905 des namiddags te 4 uur

door

ALEID JONKER

geboren te Arnhem

P. DEN HOER

senatus veteranorum tvpographus et uhrorum editofc utrecht — 1905

Sluiten