Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in welk geval de vennootschap uit slechts enkele leden bestaat en het juist hare bestemming is, om uitsluitend familieleden als aandeelhouders toe te laten.

Is dus in het normale geval de tegenstelling niet onjuist —de bijzondere omstandigheden, die zich kunnen voordoen en inderdaad bestaan, maken dat de genoemde tegenstelling niet als wezenlijk onderscheid tusschen het lidmaatschap der maatschap en der naamlooze vennootschap mag aanvaard worden. Terwijl dan ook in beginsel de qualiteit van socius niet overdraagbaar is, en wel die van aandeelhouder, kunnen de overige socii bij sterfgeval den erfgenaam laten toetreden en kunnen voor de overdracht van aandeelhouderschap volstrekt beperkende bepalingen bestaan.

Bij aanvaarding evenwel der N. V. als rechtspersoon, (zie le Hoofdstuk) wordt door aanstelling van bestuurders een contractueele band tot stand gebracht met de vennootschap zelve, met de collectiviteit der leden, en niet zoovele individueele contracten als er aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn niet tegelijk vertegenwoordigers der N. V. en der afzonderlijke deelhebbers; zij worden contractueel in de verplichting gesteld de gezamenlijke belangen te behartigen. ')

li. De mogelijkheid is beweerd, 4) dat de aandeelhouder tegen den bestuurder de vennootschapsactie

') Lehman n, Bd. 2, bl. 276; Lyon Caen et Renault: „Traité de Dr. Comm" (1900) no. 827; Lindley: „On companies" (1891) bl. 303.

2) Jolly, Zeitsch. f. d. D. Recht. Bd. 11, bl. 422.

Sluiten