Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allen, wier leiding of omgang tot mijne vorming hebben bijgedragen, irensch ik bier mijnen hartelijken dankte betuigen.

Vooral aan U, Hooggeleerde Pekelharing, Hooggeachte Promotor, geroet ik mij ten zeerste verplicht, zoowel voor den zeer gewaard eerden , steeds zoo bereidwillig gegeven, raad en steun, als voor de belangstelling, die Gij gedurende het geheele onderzoek in mijn werk hebt getoond.

Kn evenzeer gevoel ik mij tot dank verplicht aan U, Hooggeleerde van Romburgh , die steeds Uwe tijd en kennis tot mijne beschikking steldet en gastvrij mij den toegang tot Uw laboratorium verleendet.

En het zal U niet verwonderen, Hooggeleerde Tai.ma , dat Gij, tot wien ik als assistent in nauwere betrekking heb gestaan, in mijne herinnering eene bijzondere plaats blijft innemen.

Sluiten