Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekerglas werd overgebracht. Door NH3,(NH4)C1 en Na,IIPOj werd bet magnesium als Mg(NH4)P04 neergeslagen. Dit praecipitaat werd na 2't uur afgefiltreerd 0}) een aschvrij filter, daarna goed uitgewasschen met verdunde NH3-oplossing (1 dl. 10% NH, op 3 dln. H20) en na droging met het filter in een gewogen platinakroes verbrand en gegloeid tot constant gewicht. Het Magnesium werd dus op de gewone wijze als Mg,P,07 bepaald.

Van praeparaat A. gaf:

0,2472 gr.: 0,1210 gr. Mg2P207 = 0,02636 gr. Mg = 10,66 %;

van praeparaat B:

0.3286 gr.: 0.1488 gr. Mg2P207 = 0.032173 gr. Mg = 9.79%.

(Evenwel mag deze bepaling niet in rekening worden gebracht, aangezien tijdens de weging van het gevormde Mg,P207 iets uit de kroes is gespat);

van praeparaat C:

0,1905 gr.: 0.0882 gr. Mg2P207 = 0.01907 gr. Mg = 10.01 %;

van praeparaat D:

0,1947 gr.: 0.0911 gr. Mg2P207 = 0,0197gr. Mg = 10,12 %;

van praeparaat E:

0,2447 gr.: 0.1160 gr. Mg.l',07 = 0,0251 gr. Mg = 10.25 %.

2. Bepaling van C en H.

De stof' werd in eene gesloten verbrandingsbuis verbrand met loodchromaat en ten slotte in een zuurstofstroom. Het gevormde water werd opgevangen in een gewogen buisje met CaCl2, het gevormde koolzuur in

Sluiten