Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHENKING.

PROEFSC H IR I F T

TER VKBKBIJGINO VAN DEN GRAAD VAM

|}wt0it in tU "||ctl|tsujtt^tstl(aii

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOB-MAGNIFICCS

Dr. W. EINTHOVEN,

HOOG LEER AAR I>T DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE,

VOOR DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN

op Woensdag 6 December 1905, des namiddags te 4 ure,

DOOR

PHILIP BERNARD LIBOUREL,

Candidaat-Notaris, Oud-Surnumerair der registratie en domeinen,

GEBOREN TE RAAMSDONK.

ooc»

LEIDEN,

J. J. GROEN EN ZOON. 1905.

Sluiten