Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI.

• 'ROkn geeft aanvankelijk den voorrang aan het openbaar-

boven het bijzonder onderwijs 100

I och dringt hij aan op vrijheid van onderwijs 190

Groek's Nota aan den Koning (1840) 200

"ij vraagt om meer vrijheid voor de oprichting van bijzondere scholen 2(11

Het Koninklijk Besluit van 1842 205

liet wordt slecht uitgevoerd 2(17

De weigering van autorisatie door het gemeentebestuur

van 's Graven hage 2t>8

Be Conceptwet van 1840 211

Het publiek recht der gezindheden 212

Be openbare school mag niet worden prijs gegeven aan

het ongeloof 213

Be facultatieve splitsing 214

Afzonderlijke scholen. uiet-synouiein met: gezindheids-

scholen 215

Hel wordt noodig „openbaar en bijzonder onderwijs in

omgekeerde verhouding" te brengen 217

Be godsdienstlooze school is anti-nationaal 218

Het wetsontwerp-van Reekek 220

Het beginsel „geen Christendom in de volksopvoeding"'is ongrondwettig 221

•AVat is het Christendom 223

Be adressen tegen de wet 225

Optreden van liet Ministerie-vax kek Brugohek . . . . 227

Be verklaring in de sluitingsrede van 5 Juli 18.">(> 1). . . 228 Het Voorloopig Verslag op liet tweede ontwerp-van

Hekken ') 220

•Scheiding van Godsdienst en Staat 220

" "re vrijheid van onderwijs 230

'•een karakteristiek onderscheid tnssclien de wetsont-

l Zie Xhip. (in. 111. 1.1. :l|:i :)1.V l Zir- |,i. -M|j.

Sluiten