Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne meerderen ') uitermate onbeschoft, en tergden en plaagden zij de ongelukkigen, in wier woningen zij moesten vertoeven, op alle mogelijke manieren. „In vele gemeenten worden uitsluitend bij de Gescheidenen, militairen ingekwartierd; bij één huisgezin zes, tien. twaalf en meer (bl. 121, 123); bij één man te Oosterwolde een en dertig soldaten en een officier (1)1. 128). — De reclames, (](> re< piesten om schadevergoeding blijven zonder antwoord; broodsgebrek is liet lot van velen geworden (bl. 18-,)." -') Ook hadden zij rmishandelingen van liet graauw' te verduren. „De policie weigert bescherming (lil. 189). — Hij Rhenen is een huis, terwijl er godsdienstoefening in werd gehouden, in brand gestoken (bl. 394)." Vervolging had plaats, „ook waar door de regtbanken rfijtjesftrokp» wordt. Zelfs daar heeft inlegering plaats (bl. 315)."

Van „deze Vervolging, op naam en door de hand van liet Gouvernement" :;) trachtte Groen de onrechtmatigheid te betoogen; zij was onvereenigbaar „met Stantkmulv en vooral met rechtraardHij noemde eene reeks van artikelen der Grondwet, welke waren geschonden.

In de eerste plaats artikel 212. „De inkwartieringen, de transporten en leveranciën, van welken aard ook, kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of gemeenten worden gebragt. Zon door onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of leveranciën van bijzondere personen of genieenten worden gevorderd, zal het Kijk

') Dk Maatregelen enz., bl. 4h. *) . » „ bl. 1-2.

') w „ „ bl. 40.

Sluiten