Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191 der Grondwet. Geene associatie •) zonder toestemming der Regering; geene bescherming dan aan Gezindheden die in 1815 bestonden of later erkend zijn geworden." 2)

De Code Pénal bepaalde in artikel 291: „Nulle association de plus de vingt personnes, dont le hut sera de se réunir tous les jours ou a certains jours man ju és pour s'occuper d'objets religienx, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec 1'agrément du Gouvernement, et sous les conditions, qu'il plaira n 1'autorité publiijue d'imposer a la société." Dit artikel r .... kan, noch naar de letter der wet, noch zoo men op den geest des wetgevers acht slaat, toepasselijk zijn. Gemeenschappelijke godsdienstoefening is geene associatie, en het doel der Napoleontische wetsbepaling is blijkbaar geweest, niet het belemmeren van de Godsdienst, maar het beletten van elke zamenspanning van politieken aard, welke gedaante zij ook aangenomen mocht hebben. Daarenboven, Art. 291 is door de Grondwet, indien deze vrijheid van Godsdienstoefening toekent, vervallen. Het beroep op het tweede der additionele artikelen bewijst te veel. Door zoodanige uitlegging zou een aantal onzer dier-

') In den Nederlnndsehen tekst luidt art. 291: .Geenerlei genootschap (of gezelschap) van meer dan twintig personen . . . enz. Reeds hieruit moest volgen, dat het artikel niet op de vergaderingen der Afgescheiden Gereformeerden toepasselijk was, daar deze dan toch zeker tot eene Gezindheid behoorden, en in geen gev.il een genootschap vormden. Zie terug bl. 8S, noot 2.

2I De Maatregelen enz., bl. 54.

Sluiten