Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de school beteekende dit eene omkeering deiverhouding tusschen openbaar- en bijzonder onderwijs; voortaan zou het tweede regel, het eerste uitzondering en aanvulling moeten zijn. Nu was hetgeen gewenscht werd: strikte neutraliteit voor de openbare school, en geen tegenwerking meer van het christelijk-nationaal schoolonderwijs.

Ten slotte moet nog op één punt de aandacht worden gevestigd. In de Nota aan den Koning van 1840 had Groen den wensch geuit „dat er eenmaal een middel (mocht) gevonden worden om den overgang der gemengde in niet gemengde scholen op geleidelijke wijs te bewerken." ') Tevens was door hem in 1857 over de „subsidie aan bijzondere scholen" gesproken als over „splitsing van de openbare school onder een anderen .... vorm ...." '-) Wanneer men op deze twee uitspraken let, kan m. i. gezegd worden, dat aan Groex's wensch naar volkomen vrijheid van onderwijs, zonder opgeven van de begeerde splitsing, in beginsel is voldaan door de sehoolwet-MACKAV van 1889. dat op dien weg is voortgegaan door Minister Goeman Borgesics in 1901, en dat hij in 1905 ook door Minister Kuyper is bewandeld.

'i Verspr. Geschr. II. 1)1. lt>7. 'i Over het ontw. v. Wet. hl. 199.

Sluiten