Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK I.

§ 1. Stelling der vraag: Heft de schuld van den benadeelde de aansprakelijkheid van dengeen, die tot

schadevergoeding verplicht is, op? \ 5

„ 2. Preciseering van deze vraag 5 8

„ 3. Standpunt der Nederlandsche, Fransche en Duitsche

litteratuur. Het principe der Culpae Compensatio. 8 12

„ 4. Culpae Compensatio. Delictorum Compensatio. Onechte en echte Culpae Compensatio 12 18

Conclusie

HOOFDSTUK II.

rechtsgrond van het principe der culpae compensatio.

„ 1. Compensatio van Culpa, of opheffing van schuld is niet mogelijk. Verklaring van Demelius voor gevallen, waarin de benadeelde tot den benadeeler in contractueele verhouding staat. Weerlegging

van deze verklaring 20 29

„ 2. Theorie van Pernice en Von Bar. Verbreking van het causale verband. Weerlegging van deze

theorie 29 39

„ 3. Ware rechtsgrond van het principe der Culpae

Compensatio. Conclusie 39—42

HOOFDSTUK III.

derft de benadeelde, die tot de schade mede heeft

gewerkt, steeds de schadevergoeding?

„ 1. Gronden, die de handeling van den benadeelde rechtvaardigen. Erkende rechtvaardigingsgronden. Invloed van omstandigheden op de negatieve handeling van den benadeelde 43 49

Sluiten