Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iemand tergt een hond en wordt door het dier gebeten. Mag de eigenaar, tot schadevergoeding aangesproken, antwoorden, dat de gekwetste het dier niet met rust had gelaten?')

Een automobielist komt met een cavallerieregiment in botsing, en wondt daarbij eenige paarden. Moet men in aanmerking nemen, wanneer vergoeding verlangd woidt, dat ook de ruiters onhandig eereden hebben?

A bestelt bij B een partij goederen, welke hij op zijn beurt aan C moet leveren. Indien B in gebreke blijft, A daardoor zijn verplichting jegens C niet na kan komen en aan C een zekere som als straf moet betalen, kan A dan deze som van B terugvorderen? Of mag B tot A zeggen: „Gij had het betalen van de straf kunnen voorkomen door u, toen ik niet op tijd geleverd had, ergens anders een gelijke hoeveelheid waren te verschaffen?'")

Een jongen wordt door een vriendje met een mes in den arm gestoken. De wond, die zich oorspronkelijk gunstig laat aanzien, en van geringe beteekenis is, geneest slecht tengevolge van het knoeien met huismiddeltjes. De arm blijft bijgevolg stijf. Wat moet nu beslist worden, als betering gevraagd wordt van het nadeel, ontstaan door het mindere arbeidsvermogen van den arm? Is dan de benadeeler tot schadevergoeding verplicht? Of moet men hier in aanmerking nemen, dat de benadeelde zich de stijfheid van den arm zelf te wijten had?5)

') Rechtsgeleerd Bijblad 1854 bl. 144—146; bl. 275—276. J) W. v. h. R. 2900.

3) W. v. h. R. 6331.

Sluiten