Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeling van den een aan die van den ander vooraf gegaan. Denkbaar is het echter. Welnu, wanneer dit het geval is, kan men moeilijk volhouden, dat de gedraging van den benadeelde oorzaak, die van den benadeeler aanleiding is. Niemand minder dan von Bar erkent dit: „Nur da, wo zwei Personen gleichzeitig thatig sind, ist der Causalzusammenhang als nicht unterbrochen anzusehen." ') Uit de verbreking van het causale verband is dan echter niet te verklaren, waarom de benadeelde verstoken blijft van vergoeding. Hoe de Engelsche praktijk in dit geval haar uitspraak motiveert, durf ik niet te zeggen. Wel weet ik, dat zij dan ook rekening houdt met de handeling van den benadeelde: If two coaches run against each other, and the drivers of both are to blame, neither of them has any remedy for damages against the other.'") Von Bar neemt tot expliceering van dergelijke gevallen zijn toevlucht tot de boven gewraakte : wirkliche Compensation der Culpa.

Ter onderzoeking blijven nu nog over de gevallen, waarin de benadeelde na den benadeeler handelt. Ook dan kan het zich nog voordoen, dat de verklaring van von Bar ons in den steek laat, nl. dan, wanneer de gedraging van den benadeelde negatief was.

Men stelle het volgende geval. Iemand ziet, dat zijn huis in brand gestoken is, verzuimt echter de brandweer te roepen, zoodat de brand in omvang toeneemt en het huis afbrandt. Men kan nu toch niet beweren, dat het niet roepen van de brandwacht alleen de

') Die Lehre vom Causalzusammenhange, blz. 29.

2) Archbold. „Pleading and evidence in criminal cases", blz. 592.

Sluiten