Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laatste geval de schuld van den benadeelde slechts gering, dan behoudt hij zijn recht op schadevergoeding.

Heeft de benadeelde meer schuld dan degeen, die het onheil stichtte of althans gelijke schuld, of heeft hij zich in gevallen, waarin de aansprakelijkheid op objectieven grondslag rust, grovere schuld te wijten, dan vindt er plaats, wat wellicht meer kernachtig dan juist culpae compensatio is genoemd.

Sluiten