Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de „Union-Shop"-beweging een aanvang neemt.

In dat jaar werd te Brigliton gevestigd een „Union-Shop". Daar zouden de leden hunne levensbenoodigdheden kunnen koopen. Het kapitaal voor den inkoop werd bijeengebracht door wekelijksche storting van een zeer klein bedrag. Crediet geven was verboden, de gemaakte winst zou wederom worden besteed voor nieuwen inkoop. Het hoofddoel was het vormen van kapitaal. Zoo genoeg kapitaal zou zijn bijeengebracht zou dat belegd worden in land, de leden zelf zouden het bebouwen om zoo geheel voor hun eigen onderhoud te gaan produceeren, te vormen een „Community".

Het slagen der Brighton-coöperatie deed een aantal dergelijke vereenigingen verrijzen. Owen was in den aanvang geen voorstander van deze „shop— associations", die geen deel uitmaakten van zijn coöperatief program, doch toen hij bemerkte, dat zijn denkbeelden op deze wijze ingang vonden bij de arbeidersklasse, werd hij weldra een warm voorstander en heeft hij de oprichting van „shop— associations" daarna zeer in de hand gewerkt. De coöperatie breidde zich sterk uit. Reeds in 1830 werd het eerste congres gehouden.

„De „Union-Shop" bracht Owen tot de „LabourExchange", een instelling die den ruil der goederen moest bewerkstelligen. Op deze wijze wilde hij zijn

Sluiten