Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het duurde zoo niet lang of de geheele „LaborExchange" moest verdwijnen; in 1834 werd de „Gray's-Inn-Road-Labor-Excliange" opgeheven en is er stilstand gekomen in de coöperatieve beweging. De coöperatieve vereenigingen hadden het vertrouwen verloren in de denkbeelden van O wen; de een na de ander verdween of werd als winstgevend zaakje gedreven in het belang van enkele kapitalisten.

Een andere oorzaak voor het mislukken der coöperatieve vereenigingen was de slechte wetsgesteldheid. De coöperatieve vereenigingen bezaten geen rechtspersoonlijkheid ; waarborgen tegen bedrog en diefstal waren er niet, de leden waren geheel afhankelijk van de administratie, er bestonden ergerlijke misbruiken; omstandigheden waardoor een menigte associaties te gronde ging.

Van 1834—1844 hoort men weinig meer van coöperatie. Owen en zijn volgelingen werden er meer en meer van overtuigd dat de coöperatie geen blijvende verbetering kon teweeg brengen. Practische pogingen werden niet meer aangewend. De arbeidersbeweging is in dezen tijd geworden een uitsluitend politieke beweging, de zgn. Chartistenbeweging.

Al het heil werd gezocht in de uitbreiding van het kiesrecht. Dat was geworden het hoofddoel.

Sluiten