Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de wet in 1871 nog een kleine wijziging had ondergaan, werden in 1876 al deze bepalingen in één wet vereenigd. Van dit jaar dateert de speciale wet op de coöperatieve vereenigingen, die in 1893 nog een wijziging onderging.

Tijdens het ontstaan der Rochdaler vereeniging was het dus al heel treurig gesteld met de wettelijke bescherming der coöperatieve vereenigingen, doch ondanks dat, groeide en bloeide de vereeniging zeer krachtig op en werd het voorbeeld naar hetwelk tal van coöperatieve vereenigingen werden gevormd.

De Rochdaler Pioniers hadden zich ook gesteld op neutraal standpunt; in den aanvang is dit nog wel niet zoo zeer als grondbeginsel aangenomen maar reeds in 1850 werd op een algemeene vergadering het besluit genomen, dat ieder lid de vrijheid zou hebben over alle mogelijke onderwerpen vrijuit te spreken.

Wat de huishoudelijke regeling der „store" betreft: aan het hoofd staat het bestuur, gekozen door de leden of door en uit het bestuur. Alle diensten waren in den aanvang vrijwillig en belangeloos. Later werden de bedienden betaald, in 1851 werd aangesteld een gesalarieerd secretaris van =£15 's jaars, tevens werd toen het besluit genomen, dat de gesalarieerden in dienst van de vereeniging

Sluiten