Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij de productieve vereenigingen, die hij noemt: „Associationen zum Gewerbebetrieb fiirgenieinscliaftliche Rechnung;" die ten doel hadden het vervaardigen en verkoopen van waren voor gemeenschappelijke rekening, om zich op deze wijze de voordeelen van het grootbedrijf te verschaffen. Hij wilde volgen het voorbeeld in Frankrijk, waar de productieve coöperatie werd toegepast. Zuivere productieve vereenigingen waren evenwel in Duitschland nog niet te vestigen. Zij moesten worden voorbereid door de zgn. „speciellen gewerbschaftlichen Associationen", onderscheiden in „Rohstoff"-, „Werkzeug"- en „ Magazingenossenschaften ". I)e eerste moesten den leden de voor hun bedrijf noodige grondstoffen tegen groothandel prijzen verschaffen. De „Werkzeug"genossenschaften werden gevestigd voor het gemeenschappelijk gebruikmaken van machines en werktuigen; de „Magazingenossenschaften" stelden de leden in staat in een gemeenschappelijke ruimte hun waren tot verkoop uit te stallen.

Schulze was slechts weinig bekend met de Engelsche coöperatie, vandaar dat de verbruikscoöperatie in zijn systeem een zeer ondergeschikte plaats innam. Zijn coöperatieve ideeën waren Fransch, met dit onderscheid, dat hij vooropstelde het principe der eigenhulp, de staatshulp streng afkeurend. Maar zijn voorbereidende vereenigingen waren van

Sluiten