Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meister aufrecht zu erhalten, sowohl um deren Selbstwille als auch weil ilir Herabsinken zu bloszen Lobnarbeitern zugleieh auf die Zustande dieser letztern ein entschieden ungünstige Einfluss ausiiben wiirde. *

Hij scheert arbeiders en kleine bazen allen over één kam; zij allen moeten zich opwerken tot ondernemers door de productieve coöperatie in toepassing te brengen. Daardoor verwacht hij dan ook voor de in loondienst blijvende arbeiders verbetering van hun toestand, afname van aantal, en op deze wijze hoogere loonen. De groote ondernemers zullen daardoor volgens hem genoodzaakt zijn goede voorwaarden aan te bieden, door concurrentie zal invloed worden uitgeoefend op de loonen, de concurrentie onder de ondernemers zal de arbeiders weer uit de associaties houden. Een zeer eigenaardige redeneering, verklaarbaar in aanmerking genomen dat Schulze's coöperatie slechts handwerkerscoöperatie was. Ook bespreekt hij in dit boekje uitvoerig zijn systeem berustend op de solidariteit en de eigenhulp.

Omstreeks 1863 zou in Duitschland een algemeen arbeiderscongres gehouden worden. Met het oog daarop heeft Schulze in de Berlijnsche arbeiders vereeniging eenige voordrachten gehouden, later uitgegeven als: „Capittel zu einem Deutschen

Sluiten