Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de belanghebbende het niet terugverlangt, dit dan eigendom van de kolonie wordt.

Artikel 95 zegt, dat de overeenkomst van vervoer gesloten wordt: „van de zijde des afzenders door het opmaken en aanbieden van den vrachtbrief en van de zijde der Kolonie door „het daarop afdrukken van den expeditiestempel van het stadion van verzending."

Voorts bepaalt het tweede lid van artikel 105 : „Bij goederen, „waarvan het laden en lossen overeenkomstig de bepalingen „van dit besluit, van het tarief of van een bijzondere overeenkomst, door de zorg van den afzender of van den geadresseerde geschiedt, strekt de vermelding van het gewicht „en de hoeveelheid der goederen in den vrachtbrief echter „niet als bewijs tegen de Kolonie; tenzij .. enz.

Ten slotte verklaart artikel 122 het 9d« hoofdstuk, dat de behandeling van in de rijtuigen of op de stations achtergelaten voorwerpen en van geweigerde, onafgehaalde of onbestelbare goederen regelt, niet van toepassing „op voorwerpen, „behoorende tot de kleeding, uitrusting of bewapening van „militairen der zee- en landmacht beneden den rang van „officier noch op voorwerpen, die kennelijk het eigendom zijn „van het Rijk of van de Kolonie."

Op grond van al deze bepalingen uit wetten en verordeningen meen ik, dat het opschrift van dit hoofdstuk wel geen tegenspraak zal ontmoeten.

Sluiten