Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Tweede Hoofdstuk. Aanvulling en uitwerking der

feitelijke gronden 122

(De eigenlijke uitwerking. Verschil niet de aanvulling. De functie der dagvaarding. Ongemotiveerde uitvoerigheid onzer dagvaarding. Voordeelen eener beknopte dagvaarding. Motiveering van verzet tegen aanvulling van gegevens. Resumeering.)

Derde Hoofdstuk. Aanvulling en verandering der

rechtsgronden 132

(Hoe de rechtsgronden in het geding komen. Art. 48 Uv. Afwijking door partijen van den rechtsgrond. De feiten moeten onveranderd blijven. Voorbeelden. Beslissing, of een gegeven tot de feiten, of tot het recht behoort. Het minimum der feitelijke gegevens.)

Vierde Hoofdstuk. Het publiekrechtelijk karakter

van het veranderingsverbod 140

(De toestemming van de tegenpartij in veranderingen. De reactie van den Nederlandschen rechter tegen het verward voeren van het geding. Dc souvereiniteit van partijen. Het vraagrecht en zijn toepassing.)

Vijfde Hoofdstuk. Het verband van het leerstuk

der actieverandering met andere instituten van materieel- of procesrecht 149

I. De invloed van het beginsel van schriftelijke of mondelinge rechtspleging 150

(De vermeende disharmonie tusschen het verbod en de mondelinge rechtspleging. Principieel verschil tusschen de Duitsche Mftndlichkeit en onze mondelinge rechtspleging. Karakter der pleidooien. Veranderbaarheid der Duitsche Schriftsiitze en van onze conclusies.)

Sluiten