Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Verandering van actie, in liet algemeen, heeft plaats, wanneer een eischer, tijdens liet geding, eenige verandering aanbrengt in het door lieni in dat geding te berde gebrachte. In elk proces wordt door den eischer een verlangen geuit, en gemotiveerd. En nu ligt het voor de hand, dat het niet aangaat, in een procedure, die volgens strenge vormvoorschriften, waarborgen voor goede rechtspraak, gevoerd moet worden, teugellooze vrijheid van den eischer te dulden, den stand van zaken telkens anders voor te stellen, of zijn wenschen telkens anders te formuleeren. Want evenmin, als de rechter een daaruit voortvloeiende verzwaring van zijn taak kan goedvinden, komt het tegenover den gedaagde te pas, door voortdurende overrompelingen hem de gelegenheid te benemen, rustig, wèl voor bereid, en voor zijn belangen wakende den strijd te voeren.

Ten einde de bedenkelijke gevolgen te vermijden vaneen ongeremde vrijheid van den eischer, het door hem in het geding gebrachte te veranderen, heeft dan ook altijd, al 0f niet uitdrukkelijk in een wetsbepaling geformuleerd, een verbod bestaan, eigenmachtig ingrijpende wijzigingen aan te brengen, hetzij in het te berde gebrachte materiaal, hetzij

Sluiten