Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vordering in verband moet staan met ile hoofdzaak, doch dan ook het onderwerp dier hoofdzaak mag overschrijden.' Als voorbeelden kunnen gelden het naderhand vorderen van kosten, schaden en interessen, — die natuurlijk eerst met het nemen der incidenteele conclusie gaan loopen— van vruchten, van ten uitvoerlegging bij voorraad, of bij lijfsdwang, — vóór 18H7, — van een provisioneele voorziening van een inmiddels verschenen termijn,9 van depót de la somme demandée a la caisse des dépens et consignations, en dergelijke. In het algemeen geschiedt dit, wanneer deze eischen hetzij bij het formuleeren der hoofdzaak vergeten waren, hetzij tot het doen daarvan tijdens het uitbrengen der dagvaarding nog géén aanleiding bestond. Zonder bezwaar immers kan de instructie over de hoofdzaak ook over deze incidenten worden uitgestrekt, want, wanneer de nieuwe vordering verband houdt met de reeds in behandeling zijnde, zal de gedaagde, die zich natuurlijk voor de bespreking der geheele zaak geprepareerd heeft, niet licht kunnen beweren, dat hij met den mond vol tanden staat!4

Wanneer men nu in het oog houdt, dat de eischer vonnis blijft vragen over de hoofdzaak, en meer de conclusie, dan het eigenlijke onderwerp zijner vordering wijzigt, zal men begrijpen, dat de praktijk met het trekken van de grens tusschen al- of niet-verbandhoudende incidenteele vorderingen weinig moeite heeft.3

1) Uonnier no. 402: demande qui vient s'enler sur la dem. principale; zeer ruim (ilassou, Précis I C46 : quelque» rapporti avec la dem. prine.; Carré ad art.; Uerriat St. Pm 1*4; Kaure II 91. Pigeau I 407 onderscheidt 5 catejjoriën, waarvan 1°. pour ajouter ee qu'il a omis, 2°. pour expliquer la demande prine., 3°. pour 1* restreindre, 4" pour demaiuler un droit échu depuis la dem. princ.

2) Bonnier, no. 165; Diet. de proc., v° ajourn., no. 111.

3) Hierover nader hieronder.

4) Zie Pand. fr. v° ajournement, no. 353 v.

5) De Cour de Cassation spreekt van: les conclusions nouvelle?, qui se rattachent au\ premières par l'idenlitr du fait mr lequel elles se t'ondent, et ne sont que la conséquenee des développements donnés au litijje par les déhats coutradictoires des parties- Rep. v° conclusions 44; niet voldoende l'uleutür dn hut id. 45, 51. Pand. fr- v° conclus. 15: on sjoute a sa demande... saus déplacer Ie débat-

Sluiten