Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel, „die Institution des Civilprozesses, zegt Trutter,1 wird beherrscht von den Normen des objectiven C. P. R.; sie wird aber mich noch beherrscht von der bona fides!" En nog pas laakte prof'. Houwing2 de naakte zelfzucht in den gedingvoerende.

Maar zóó zeer heeft men zich aan deze positie gewend, dat niemand ooit op de gedachte is gekomen, den gedaagde eens te laten aantoonen, dat hij in zijn verdediging werd bemoeilijkt! Integendeel, omdat art. 184 nu eenmaal wordt uitgelegd, zooals geschiedt en vroeger uiteengezet is, meent de meest conscientieuse procureur, dat hij zich na eenige verandering van den domme mag houden, en bij weigering dier correctie zelfs in het belang van zijn cliënt te handelen!" Hij volstaat met te weigeren. Maar ieder verstandig mensch heeft weloverwogen motieven voor zijn daden. Waarom daarnaar niet gevraagd, als de overtuiging er is, dat ze er zijn moeten? In werkelijkheid moet dat motief der weigering in zeer vele gevallen louter tegenwerking van den eischer zijn! De voorbeelden in elke verzameling van rechtspraak bewijzen dat duidelijk.

Een heel eind op den goeden weg is men daarom sinds de invoering der Novelle in Diütschland. Want actie verandering is volgens § 2644 slechts verboden, wanneer de rechter, dus na verhoor van den gedaagde, oordeelt, dat deze werkelijk met recht opponeert, en dus last van verandering zou ondervinden. Theoretisch dus uitzondering, zal de toelating practisch veelvuldig plaats

1) Bona Fide» in» CPr, 2.

2) De mantsch. beteek- v. li. burg. proces. 18.

3) Dit zal het geval zijn, nis de cliënt uitstel van executie behoeft, of nis den eischer de lust wordt henomen, een tweede geding te beginnen. In beide gevallen zegeviert het onrecht! Komt eischer terug, dan is de weigering voor den procureur niet onvoordeelig.

4) i 264. Nach ilem Eintritte der Rechtshangigkeit ist eine Aenderung der Klage uur zuzulHSseu, wenn der Beklagte einwilligt, oder wenn nach dem Keinessen des (ierichts durcli die Aenderung die Yertheidigung des Keklagtcn nicht wcscntlich ersehwert wird.

Sluiten