Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten. Ware liet mogelijk, aan gegevens in het proces qualiteiten toe te kennen, die ze altijd en overal tot wijzigbare of' tot onwijzigbare stempelde de gevallen uit de repertoria zouden als illustraties kunnen worden gebezigd. Nu echter

staat elk geval volkomen geïsoleerd.

* *

*

IV. Tenslotte nog een enkele opmerking. Wij beschouwden tot nog toe slechts de verandering in een gewoon, contradictoir geding, ingeleid door een dagvaarding. Maar het exceptioneele karakter van de verstekprocedure wettigt een strengere gebondenheid. De gedaagde kan over een voorstel tot wijziging niet worden gehoord, noch zich verdedigen op de veranderde actie. Een ingrijpende verandering is daarbij onmogelijk, omdat in een verstekgeding geen incidenten kunnen voorkomen. Toewijzing van den, bij dagvaarding omschreven eiscli, is een provisioneele gunst; komen in dien eiscli fouten voor, dan moet de eischer afstand van instantie doen; wellicht immers bleef de gedaagde juist om die fouten weg. Oók de Fransche rechtspraak denkt daarover niet anders.12

Maar in de tweede plaats moet de reconventioneele eischer aan strengere regelen onderworpen worden. Bezwaarlijk is dit te minder, omdat de gedaagde, parasietisch in het geding optredend, binnen engere perken mag gehouden worden. Wel ontbreken hier de argumenten, die den eischer aan den centralen inhoud der dagvaarding binden, doch op dit gebied moet de strijd tegen vertragingszucht worden aangebonden. Buitendien stelt de wet zeer uitdrukkelijk

1) Répert. v° conclusions 43; Pand. fr. id. 35, 211.

2) In liet D. geding blijven veranderingen, die eerst worden toegelaten, wanneer de gedaagde inwilligt, of géén bemoeilijking der verdediging te vreezen is, bij verstek natuurlijk uitgesloten. I)e andere kunnen in aanmerking komen, wannier ze, wegens $ 335 n. 3 „reehtzeitig mittels Srhriftsatzcs mitgetheilt" zijn. Uitvoeriger: Bolgiano ZZP 23, 29 v.; Principieel v. Canstein ZZP 16, 47-

Sluiten