Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ,.M 114-117 in twee zeer ongelijke stellen, splitsen den veldtoA meegedeelde gebeur-

heHteu, waarover o.n,.og^,k ale doo.

tenissi'i, op *171 d"o geheel door de,, strijd i„

vergelijking met de eer;. 'ipn ingenomen, zou de tweede

Armenië en Mesopot,,n,.e- - «1 • bescWk.

"iet feiten overladen *,», daar feehUee^, g J ^ ^ ^

baar ware voor den eigen g en . yerovering van Nisibis „Parthicus" waarmee Trajanus^ n^ ^ ^ ^ ingcriptie uit

en Bathnae weidlegio, , ^ moet dus de verovering

Baetica van het jaar , ^ ^ de overwintering

van genoemde steden ■valle , u4_115 wordt Trajanus

in Antiochië volgt. 3 In de J __ de vol„en(je maar

vijfmalen als Imperator ^ ^ dat

tweemaal; dan moet Armenië enMesopotamië

daartoe -et nog

Tut;:z: i ^ <«-ae- ™ter

114-115 zijn geweest. ♦1,i«mde wiize de zwakheid

Dr. Volte,■ ') heeft, op m0 evertn'geridewi^

van Lightfoot's betoog tocM Jr A(liBhe„e en

langdurige voorbei eiding, ^ |iel |„iti dat pas in de

Ktesiphon werd «"eieeht, ai.. 1 een voo|.Uorat, dat

inscripties uit 116 de titel „ terwiil de door Lightfoot

„ö »P — ™le nit 1» nog ontbreekt, «•» aan-

aangehaalde de eémge ,,, onderstelling dat in Spanje,

nemelijk wordt verklaar,S d,>or de <mfcrctoWg ^

reeds op het bericht el eei .)|ik ;j t 0p de

„Parthicus" werd uitgeroepenJ tot ten salntatio

en plaatst de aardbeving in het ein van

.) A. w. [zie bl. 14 N». 281 S. 89-94.

Sluiten