Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE RECENSIE. LANGE RECENSIE.

Volgens Volgens G en L. Volgens A. Volgens g en 1. Eusebius.

Efese. Smyrna. Smyrna. Maria-Ignatius.

Magnesia. Polycarpus. Polycarpus. Ignatius-Maria.

Tralies. Efese. Efese. Tralies.

Rome. Magnesia. Magnesia. Magnesia.

Philadelphia. Philadelphia. Tralies. Tarsus.

Smyrna. Tralies. Philadelphia. Philippi.

Polycarpus. Maria-Ignatius. Rome. Philadelphia.

Ignatius-Maria. Antiochië Smyrna.

Tarsus. Maria-Ignatius Polycarpus.

Antiochië. Ignatius-Maria. Antiochië.

Hero. Tarsus. Hero.

Acta Antioch. Hero. Efese.

met Rom. Philippi. Rome.

Zahn en Lightfoot volgen in hun uitgaven de Eusebiaansche rangschikking. Evenwel met de uitdrukkelijke bijvoeging, dat ze overtuigd zijn hier niet de oorspronkelijke volgorde te geven; dat integendeel nooit een bundel, gelijk Eusebius dien beschrijft, heeft bestaan. Dit oordeel hangt samen met hun opvatting van den aard en het ontstaan van den bundel, die, blijkens Pol. Php. 13, zijn eersten vorm aan Polycarpus zou hebben te danken. Tot deze (naar Ussher en Pearson) zoogenaamde „Sylloge Polycarpiana" rekent Zahn, gelijk we zagen, slechts de VI - Lightfoot het geheele zevental. De volgorde daarin stelt laatstgenoemde aldus vast:

De Eusebiaansche is beredeneerd, chronologisch gerangschikt (vier brieven uit Smyrna, dan de drie uit Troas), dus niet oorspronkelijk. Men heeft dan te kiezen tusschen de schikking in G en L en die in A. Lightfoot nu geeft aan de laatste de voorkeur, omdat 1® dit getuigenis verder teruggaat (tot de vijfde eeuw — Petermann), en 2e deze volgorde overeenstemt met

Sluiten