Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5C. Het benoemen van vaklieden-ambtenaren, die gebeel zelfstandig kunnen optreden en in staat moeten zijn, de voorkomende werkzaamheden te beoordeelen. In 't algemeen ambtenaren te benoemen, geschikt voor hun betrekking.

6". Herziening van de loontarieven voor vaklieden, terwijl gebroken moet worden met het tegenwoordige stelsel, dat voor den landbouw de loonen geleidelijk verlaagd worden.

7''. Een ernstig onderzoek naar het beheer van den landbouw.

8P. Een onderzoek, voor welk bedrag de woningen werkplaatsennood te Veenhuizen opgeheven kan worden, zoodat aan gedurige halve maatregelen, waardoor de uitgaven steeds stijgen, zonder den toestand te genezen, in de naaste toekomst ontkomen kan worden.

9e. De ontginning van heidegronden te Veenhuizen en een onderzoek naar de in de laatste jaren gevolgde methode van afgraving van veen en de bereiding van turf.

10°. Scherper toezicht op de aan de verpleegden verstrekte kleediug en huishoudelijke artikelen.

Sluiten