Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden zal. Ik ben je aanstaande niet, anders ....

— Anders?

— Anders zou ik je misschien zeggen, dat men heel veel van een man kan houden, zonder nog toe te stemmen in al zijn grillen.

— Maar dat is geen gril, Nicht, geen kwestie van smaak of lust voor een oogenblik; 't geldt hier de inrichting van een heel leven.

— Nu juist.

— Hoe meent u, nu juist?

[ — "Wel, jij zou dus van je meisje verlangen, dat ze voor haar heele leven zich met je opsloot.

r — En u, als u mijn meisje was, zou van mij verlangen, dat ik me mijn heele leven ergerde en verveelde in salons en op partijen.

— Neen, dat zou ik niet, ik verval niet in uitersten, zooals jij.

— Maar lieve hemel, Nicht, u doet, alsof alle menschen in steden wonen. En al die meisjes dan, die met dominé's en notarissen trouwen ?

— O, die volgen haar man, waar zijn plicht hem roept. En dan is het heel dikwijls toch alleen maar voor den eersten tijd, met het vooruitzicht of ten minste met de hoop van verplaatsing. Jij wilt ons allen voorgoed vaarwel zeggen en de eenzaamheid zoeken uit vrije keuze.

— Nu ja, ten minste als een mooi dorp de eenzaamheid is.) Uit vrije keuze ga ik daarheen

Sluiten