Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

solliciteeren naar een burgemeestersplaats ? Hoeveel jaargeld zou hij hem toekennen? En hoe zou Frans hiermede ongeveer kunnen ingericht zijn? Zou hij rijtuig kunnen houden? Zou hij nu en dan een reis kunnen doen? Want dit zou noodig wezen, vooral ook om Hélène wat te ontwikkelen. Dat ze overigens van buiten hield, had ze vandaag wel getoond! Wat had ze een kinderlijke pret gehad!

En bij die prettig teedere gedachte legde Frans aan zijn mijmerijen stilstand op. "Welbehaaglijk dook hij weg in de kussens van zijn nachtleger en werkelijk gelukte het hem nu spoedig, in te slapen. Juist wanneer hij zenuwachtig was, bleef hij het best meester van zijn slaap; hij had nooit grager en zwaarder geslapen dan in de hevige smart, vol hartstochtelijke tranenvloeden, over den dood zijner moeder. Zwaar sliep hij door, een langen nacht lang, en toen hij wakker werd, scheen een felle, warme morgenzon in zijn kamer, daar hij in zijn afgetrokkenheid vergeten had de gordijnen toe te trekken. Wat had hij mooi gedroomd, niets dan van verliefdheid en van zijn huwelijksreisje in warme bloemenrijke zuiderstreken ! En nu lag hij daar en de zon was zoo vroolijk en hij voelde zich ook blij te moe. Op zijn nachttafel lag, als altoos, Leopardi. Hij trachtte zijn lievelingsgedicht te herlezen:

Ein Strahl der Gottheit selbst erschien mir

[damals ....

Sluiten