Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand zijn; nicht De Loever zou 't niet durven laten iets te sturen: — De beste vriendin van je goeie moeder, Frans.

— Nou ja, zei Frans, en zich weer tot Herman keerend, vervolgde hij: — Nee', weet je wie nog hadden zullen komen? de oude Land en zijn vrouw. "We hebben ze ten minste geïnviteerd, maar ze hebben uitvluchten gezocht.

Daar de stalhouder zijn beste rijtuigen houden moest voor het trouwen, had men zich nu moeten tevreden stellen met een oude vigelante en een tentwagentje. Liever dan in den omnibus te gaan, besloten de heeren voor wie geen plaats was, te loopen.

— Ja maar Pa, zou u dan het kistje van nicht De Loever voor uw rekening willen nemen ? vroeg zwager Van Dijck aan zijn vader.

Dat was een blijde verrassing voor papa Koene.

— Zie je wel, Frans! riep hij zegevierend. En zorgzaam zette hij het vierkante pak op zijn breeden schoot.

Herman merkte de blijdschap van den ouden heer op en voelde medelijden met hem. Wel moest hij toch veel van Frans houden om zoo opgewekt te zijn bij een huwelijk, waaraan de familie De Loever alleen deelnam door een pakje!

De jongere heeren liepen, Wie van de reis

Sluiten