Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde men de overeenstemming der meerderheid gelooven, daartegen geldt dat één mensch verstandiger kan zyn dan velen, en de waarheid best mogelijk wat zeldzaams is; bevindt zich de meerderheid in één zelfde gesteldheid, de ééne evenzoo, en er is geen reden, waarom wij aan de ééne gesteldheid van de velen meer zouden hechten dan aan de ééne gesteldheid van den ééne.

Het „ kriterium waarmee" komt er niet beter af. Ook over dit wordt met de grootste omzichtigheid overwogen; maar de scepticus kan niet voorvoelen welke wijsgeerige waarheid hier valt op te delven; zijn doel in niet waarheid te vinden, maar zich te ontledigen van vermeende waarheid. Dat onze zinlijkheid geen kriterium der waarheid bevat, is spoedig aangetoond ')• Zou misschien het denken zonder zinlijke waarneming, de loutere redelijkheid, de pure reflexie, een waarheids-kriterium afleveren? 2) Maar wij vragen: bestaat het denken? Gorgias, bewerende dat niets bestaat, beweert dus eveneens dat het denken niet bestaat. Het denken zelf is in dezen tot beslissing niet bevoegd, en iets anders is er niet; zoo is niet te begrijpen of het denken bestaat •')• Maar toegegeven, dat het denken bestaat, dan nog kan het niets beoordeelen, want zoo het onzeker is over eigen wezen, hoe zal het zekerheid vinden over het andere? En al moesten wij ook dit toegeven, dat er een denken is dat oordeelen kan: dan weten wij nog

1) 49 vvg.

2) 57-62.

3) ou trri to «7v«< Sixvoietti. Vergelijk Cartesius' Cogito ergo eum!

Sluiten