Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inging, waarna zijn ljjk werd verbrand. De asch werd opgezameld en als kostbare reliek onder zijne aanhangers veideeld, die deze mede naar hun land namen en ter eeie daarvan een heiligdom stichtten.

XXIV® RELIEF.

Terugkeer van den Boeddha in den hemel.

Inmiddels was de Boeddha naar hoogere sfeeren teiuggekeeid en had hij opnieuw zijn zetel in den hemel <iei gelukzaligen ingenomen.

Hiermede hebben wij de Boeddha-legende doorloopen. raagt men ons naar het wezen daarvan dan luidt het antwoord daarop, dat het Boeddha-begrip, waarin deze haar oorsprong vond, niet anders is - gelijk door den noogleeiaar Kern zoo overtuigend werd aangetoond -

vfHJt611 Z0rin0mythe' waarvan de hoofdpersoon, de Boeddha is samengesteld uit een held als opperleeraar en uit den zonnegod als hoogsten verlichter en verlosser der duisternis.

Thans de Boeddhistische beelden.

De vorm van het Boeddhisme van den Indischen Archipel is Mahayanisme, in andere woorden, het Nooidelyk Boeddhisme, gelijk zich dit over Tibet, Mongolië enz. uitbreidde; daarmede houden de voorstelingen dus verband. In dit stelsel staat bovenaan de oorspronkelijke Boeddha, Adiboeddha, of Swayambhoe de mt zich zelf ontstane, geheeten. Naast hem staat als vrouwelijke helft Pbajnjapabamita, de volmaakte wijsheid, waaronder men evenwel de door Adiboeddha oezieJde natuur verstaat.

Adiboeddha openbaart zich niet rechtstreeks, maar wel m viif Dhyani-boeddha's, volgens zijn wil van hem

Sluiten