Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. Petoeng Sewoe.

24. Selokaton. Liberia.

25. „Afrika" A.H.Y.

26. Cheribon.

27. Tegal.

28. Samarang.

29. Menado.

30. Eiland Java, Res. Preanger, Liberia Plant.

Sindang Sarie.

31. „ „ „ Preanger, Liberia (oud).

32. „ Celebes, Menado.

V ÏT ?*

34. ,, „ Boengie.

35. .. „ „

36. „ „• Loewoe.

37.

38. Preanger W. I. B.

39. Soember Djeroe.

40. Tenger.

41. Alas Bezoeki.

42. Eiland Java, res. Kedirie, PI. Pitjie Ombok.

43. „ Java, koffie in roode bes.

44. „ „ Liberia koffie in roode bes.

45. „ „ koffie in hoornscbil.

5. Java-Thee.

1. Stofthee.

2. Gebroken Thee.

3.

Sluiten