Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24. Rahoe.

\ oorgesteld alleen door een hoofd, wijl volgens de legende zijn romp in zee viel. toen zijn hoofd door \\ ishnoe's werpschijf was afgesneden. Dit geschiedde op aanstoken van de maan, die Rahok verraadde, toen hij van den godendrank dronk. Zijn leven kon hij, dank zij dezen, niet verliezen, doch het liohaamlooze hoofd stormde daarop de lucht in en begon, om zich te wre • en. een eeuwigdurenden strijd, waarvan de maaneclipsen — wij! men veronderstelt dat Rahoe als dan de maan heeft opgeslokt een gevolg zijn.

25. Kalika.

De Zwarte, in Indië een man, doch op Bali een dienares van Doeroa in daemonen gestalte en met een menschenhoofd in de hand.

26. Kreshna.

w isnoe in de gedaante die hij aannam om zijn zoon Boma te vernietigen.

27. Brama moerti.

De Balische Hindoegoden doen zich niet altijd voor onder de welwillende gedaante waarin wij Brama, Wisnoe enz. afgebeeld zien. Zij nemen ook do gestalte van gedrochten aan, gelijk bijv. de onder dit cijfer vermelde Brama doet zien.

28. Rakshasa

Tempelwachter, gewoonlijk links en x-echts van den ingang in de tempel geplaatst om booze geesten, die dezen mochten willen binnentreden op een afstand te houden.

Sluiten