Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst zeer onlangs (1901) is hy van deze gewichtige Gouvernements-zending naar Batavia teruggekeerd.

Zonder twijfel zullen eerlang de hoogst belangrijke gevolgen van deze aan de Borneo-expeditie zich aansluitende missie aan het licht komen en zal de beteekenis die goed ingerichte wetenschappelijke doorvorschingstochten voor ons koloniaal bezit kunnen verkrijgen daarmede op nieuw bevestigd zijn.

Behalve deze verzameling werd ons, om over eenigen tijd ten toon te stellen door Dr. G. A. F. Molengraaff de beschikking over zijne ethnographische collectie gegeven ; het werk van genoemden reiziger, dat juist gereed kwam, vindt men evenwel reeds nedergelegd.

SYSTEMATISCHE OPQAVE der door Dr. A. W. NlEUWENHUIS gedurende zijn tocht dwars door Borneo verzamelde voorwerpen.

Mahakam

1. Masker.

2. Samit. Draagkorf. 3-4. Messenheft.

5. Verschillende mesjes.

6. Aarden potjes.

7. Matten.

8. Sagoklopper.

Sluiten