Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoontje, met teedere observatie doordrenkt schetsje vindt de auteur gelegenheid omheen het ingehouden-en-als-onbedoeld-blijkende van menschelijke ellende te laten oprijzen blij en zacht-schoon een visie van zomertuin-in-denmorgen: „Daar tusschen zware boomen lag een vijver, twee groote eenden dreven op het water en trokken het in kleine plooien achter zich mee. Het gladde gazongroen weerkaatste in het water als groene vlammen, en de kleine golfjes spoten het zonnelicht terug in bundeltjes van fel-wit-lichtende straalpriempjes. De zon doordrenkte tusschen massa's van donkere bladeren op vele plaatsen het gebladerte met warm licht, zoodat het leek alsof er licht brandde in fijne lichtgroene ballonnetjes."

En dan volgt het prachtige Rondom het Inboeltje.

Ik herinner mij, dat ik, indertijd deze schets in het Tweemaandelijksch Tijdschrift lezend en zelf zwanger gaand van het plan mijn eerste stukken naar Van Deyssel te zenden, zoo getroffen werd door haar buitengewone schoonheid, dat ik mij, plots de minderheid van mijn eigen werk inziende, erg ontmoedigd voelde en weifelde en weifelde of ik 't wel doen zou. Voldoende recht aan dit stuk te laten wedervaren ware slechts te bereiken door regel na regel af te schrijven en te ontleden en zoo 't door-exacte-juistheid-schoone van elke beeldende uitdrukking aan te toonen (want vooral hierin muntte Hartog uit). Maar

Sluiten