Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en ook enkele vrouwen met meer dan één man! Dat vond ons mevrouwtje bij nadere overweging toch ook te kras; maar in plaats nu tevens haar voordeel te doen niet mijn opmerking, dat het huwelijk een rechtsinstituut is, een juridiek-zedelijke vereeniging van man en vrouw tot een voortdurende en volle levensgemeenschap, zeide ze in haar wederwoord eigenzinnig: „Het huwelijk is niets anders dan de vereeniging „van een man en vrouw, die elkaar boven alles lief„hebben, niet alleen zinnelijk, maar ook zedelijk, en „die bereid zijn de kinderen, die uit hunne verbintenis „voortkomen, gezamenlijk op te voeden.

„Het wettig, burgerlijk huwelijk regelt alleen de gevolgen daarvan tegenover den Staat."

Wederom achtte ik mij genoopt ons vrije-vrouwtje er opmerkzaam op te maken, dat deze huwelijks-definitie, hoewel minder mal dan de voorgaande, niet deugde, de onderscheiding tusschen wettig en waar huwelijk alleen in haar verbeelding bestond en men evenmin met zijn bijzit gehuwd is als een kater met een kat. De vereeniging tusschen man en vrouw kan eerst een huwelijk genoemd worden, als beiden, bij aanwezigheid der wettelijke vereischten en na het voldoen aan de voorgeschreven formaliteiten, door den daartoe bevoegden ambtenaar van den burgerlijken stand door den echt aan elkaar verbonden zijn verklaard. Zoolang dit niet gebeurd is, mogen zij nog zoo „idealistisch" in vrije liefde [niet slechts zinnelijk, maar ook zedelijk!] of, op zijn Borel's, in „pure zielegemeenschap" samen paren en hun kinderen opvoeden, hun verhouding blijft niettemin concubinaat. Bovendien is het

Sluiten