Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gedachte onafhankelijkheid en [dat zij] het zoogenaamde juk waaronder zij zouden gebukt gaan, „volstrekt niet onaangenaam vinden," er echter aanstonds bijvoegend: „Dezulken kan ik niet anders „zeggen dan dat zij geheel gelijk te stellen zijn „met vele vroegere s 1 a v e n" enz. Het staat Mevr. Jacobs natuurlijk vrij in heerschen en betaalden bei oeps-arbeid haar liefste leventje te vinden; maar waar zij erkent dat de meeste vrouwen anderszijn aangelegd en nu eenmaal 't geluk zoeken „met en door den man" en niet in politieke baasspelerij of ziuen, eentonigen en karig beloonden arbeid, daar behoort zij, wil niet het spreekwoord van den splinter en den balk op haar toepasbaar worden, die vrouwen op hun manier „zalig" te laten worden, hoe dolgraag zij ook haar eigen abnormaliteit als regel zou wenschen.

Vatten we nu haar grondstelling scherper in 't oog, dan treft ons, dat 't zelfde vrije-vrouwtje, dat niet uitgepraat raakt over de zelfzucht en baatzucht der mannen, welke door alle eeuwen louter tot eigen voordeel en gemak de in slavenketens gekluisterde vrouwen onderdrukten en van haar menschenrechten beroofden, dat dit zelfde vrouwtje tot levensideaal voor de vrouw proclameert: het genieten van zooveel mogelijk geluk, een ideaal dus, dat het kraste egoïsme zich niet streelender denken kan. Werpen Mevrouw Jacobs en de verdere aanhangers der leer, dat de menschen

Sluiten