Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbindbaar, dan vermag de van zijn vastheid beroofde rechtsband zelfs de grilligste opwellingen en neigingen niet meer in toom te houden en kan ieder der echtgenooten, zoodra 't hem (haar) bij de(n) ander niet meer bevalt of hij (zij) naar afwisseling verlangt, de kinderen vader- of moederloos maken, zonder dat iets of iemand hem (haar) daarin kan verhinderen.

Ook Mr. S. van Houten „Bijdragen tot den strijd „over God, eigendom en familie" schrijft (pag. 173): „Een tijdelijke connectie is onbestaanbaar met den „plicht eener zorgvuldige opvoeding der kinderen. „Zoodanige zorgvuldige opvoeding eischt de samen„woning der ouders, eischt opvoeding in het huis„gezin, m. a. w. het huwelijk der ouders." Het is vreemd, dat hij niet inziet, dat een zoodanige zorgvuldige opvoeding dan natuurlijk óók eischt, dat dit huwelijk niet door het believen van één der partijen ieder oogenblik kan ontbonden worden en dat persoonlijke willekeur niet zal beslissen of we met een tijdelijke connectie te doen hebben ja dan neen '). Nog vreemder schijnt 't mij toe, dat zoo'n scherpzinnig man als Mr. van Houten niet bevroedt, dat nevens de door een

1) „Gerade dies iat der Sinn des Reohtsinstitutes der Ehe, das „launenhafte Spiel von Neigungen und Abneigungen durch die „testigkeit des reohtliclien Bandes abzusclineiden." Lasson, System der Rechtsphilosophie p. 577.

Sluiten