Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsdienst, wetenschappelijke begaafdheid en waarheidsliefde enz.; doch de vrouw in schoonheid, lieftalligheid, kuischheid, meegevoel voor het zwakke, hulpbehoevende, zieke enz.

Niettegenstaande het kunstenaarstalent der vrouw zich altijd vrij kon ontplooien, bracht het nimmer werken van hooge beteekenis voort, en welken grond hebben we nu om te verwachten, dat de vrouw in de wijsbegeerte, waarin zij volstrekt niets en in wetenschap en techniek, waarin zij nagenoeg niets noemenswaardigs praesteerde, op eenmaal supérieure begaafdheid zal gaan vertonnen? Ik kan er geen vinden, met den besten wil niet.

Ook de eminentste wijsgeeren en geleerden misten vaak een academische opleiding en hadden tegen de grootste moeilijkheden te kampen en toch welkten ze zich tot den eersten rang omhoog. Meent men waarlijk dat de Voorzienigheid, had zij aan zoovele vrouwen de hoogste genialiteit geschonken, niet ten minste in enkele die vorstelijke g'ft tot rijken bloei zou hebben doen ontluiken? Het is ondenkbaar. De natuur heeft ook de vrouw in één opzicht scheppend bij uitnemendheid gemaakt: in het baren van kinderen, en dat doet geen man haar na. „Ten koste van haar „geheele, sterke productieve kracht, van haar bloed „en zenuwen, van dagen en nachten in smart en „angst doorgebracht, schenkt de vrouw aan een

Sluiten