Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manlijke beroepen eisclit ingespannen geestesarbeid, terwijl, volgens ervaring, zulk zwaar werk de vrouwelijke hersens en zenuwen in den regel sneller uitput dan de manlijke. „La réserve des for„ces féminines ayant pour principal objet laviede „la race, on comprend que tout ce qui sert a la „dépense musculaire ou cérébrale, soutien de la „vie individuelle, devait acquérir chez la femme „un moindre iléveloppement" '). Gaan nu de knappe meisjes, in plaats van haar energie te bewaren tot het kweeken van een gezonde en talrijke nakomelingschap, alle inspanning wijden aan afmattende examenstudies, dan kunnen twee dingen niet uitblijven: 1°. Zal een deel zich vroegtijdig uitputten en zenuwziek maken; 2°. zullen meisjes, die een lange voorstudie doorgemaakt en een goede positie verworven hebben, niet licht trouwen, daar dan immers die inspanning en kostbare studie vrij wel onnut zouden zijn geweest*); en willen ze in haar huwelijk toch 't beroep aanhouden, dan kan dat slechts op voorwaarde van kinderloosheid of het

1) Fouillée, Tempérament et caractère. Chap. IV p. 227. Vergelijk verder: Guyau, Education et hérédité. Chap. VII.

2) Volgens een artikel van Mrs. Gordon in de Nineteenth Century huwden op 1486 meisjes, welke de Engelsohe universiteiten of hoogere inrichtingen voor onderwijs afgeloopen hudden, amper 200. Ook in Australië en Nieuw-Engeland trouwen de mannelijke beroepen vervullende dames minder en later en zijn zij weinig vruchtbaar.

Sluiten