Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of controle gewenscht is of niet! Zoo mag men verwachten dat in plaatsen, waar venerische ziekten erg onder de prostituees heerschen, invoering van een strenge keuring en daarmee gepaard gaande verwijdering en geneeskundige behandeling van ziek bevonden individuen, welke anders zeker velen zouden hebben aangestoken, die nu w a a r s c h ij n I ij k voor een deel o f v o o r langer tijd gevrijwaard blijven, de gevallen van besmetting zal doen verminderen l). Daarentegen kan men wel aannemen dat in een plaats, waar die ziekten betrekkelijk weinig voorkomen, het oprichten of dulden van eenige bordeelen eer ongunstig zal werken2). Immers zijn de zich daarin bevindende prostituees door menigvuldiger geslachtsomgang meer aan besmetting blootgesteld dan de buiten die inrichtingen zich prostitueerende vrouwen '); bieden die bordeelen aan veel mannen. die anders niet of zeer zelden met vrouwen van slechte zeden gemeenschap zouden hebben, een gemakkelijke gelegenheid zich te bevredigen

1) Vergelijk bijvoorbeeld wat Ströhmberg (een vooratander) over Dorpat meedeelt.

2) Men zie Louis Fiaux, „La prostitution cloitrée" (een tegenstander).

3) Waar weer tegenover staat, dat deze laatste langer ziek blijven rondloopen en daardoor dus gevaarlijker zijn (ook voor haar omgeving).

Sluiten