Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XX.

Onder een loodzwaren mirtral was de „Prinses Marie" de haven van Marseille uitgevaren. Zelfs toen de boot nog aangemeerd lag, was het aan dek onaangenaam, en zooveel te meer toen zij buiten was, en zwaar werkte door de goh en, waar het schuim, neergeslagen, in kralende streepjes afliep.

Reeds een heelen tijd was men in volle zee, eer van de passagiers zich iemand boven durfde vertoonen.

Gehuld in regenjassen, de kragen op, tegen de koude, die men niet meer verwacht had, stonden twee heeren tegen de verschansing, uit verveling de Indische gewoonte van zich voorstellen reeds nu aannemende.

Van Vleuten!

Becker!

En zoekend naar eenig onderwerp van discours, begonnen zij elkaar te ondervragen, en ten slotte mededeelingen te doen, die men onder andere omstandigheden bewaart tot meer intimiteit is ontstaan.

Zoo wist de een al heel spoedig van den ander, wat zij waren en met hun vrouwen de reis deden.

„Een dame!' riep Becker eensklaps uit, en van Vleuten, omziende, ontdekte Betsy, die geheel gekleed op slecht weer. in de ingang van de kajuit stond.

Sluiten