Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook maar eens 't ongeluk instapte. Maar nu dacht hij aan 't vingerbeven van zijn vrouw, en daardoor opmerkzaam, keek hij haar weer aan.

Ze had nu haar gewone kalmte, stond op om nogeens thee in te schenken. Half lachend, hoewel met zweem van pijn, zei ze:

— En weet je met wie hij gaat trouwen.... je bent niet erg nieuwsgierig?

— Nee, bromde hij, terwijl z'n oogen de kranten weer zochten.

— 't Is je anders heel na!

— Zoo

— Met je zuster!

— Wat zeg-je?

—: Ja, met je jongste zuster. Kijk maar zelf. Hier is 't.

Ze gaf hem de aankondiging, en ze bestudeerde nu op haar beurt de uitwerking van deze tijding.

Bosschers staarde in strak kijken, met oogen die evenmin geloofden — en 't deed haar even plezier dit te merken, 't Nam 'n weinig van haar eigen wrevel weg. Het geurend kopje thee zette ze gratie-licht voor hem neer, vleide zich weer in de stoel, keek hem vragend aan. Er beefden in haar vele vragen, maar ze hield ze in.

Sluiten