Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een brutale aanmatiging van Henri, om als de oudste te dwingen dat de anderen niet in zaken zoüen gaan, maar studeeren! Natuurlijk, op die manier kreeg hij 't rijk voor zich alleen. En zij, als moeder, verzette zich daar niet tegen.

't Scherp-lichtte plots in haar.

Ze zag duidelijk hoe 't stond, zag zijn sukkelen en klagen in 't begin, waarop ze maar weinig lette, en waarmee de zusters hem plaagden. De sterke gofferd van Henri schimpte altijd op hem, alsof die arme jongen kon helpen dat hij zwak op de wereld kwam. Ze zag nu hoe ieder der kinderen voor zich zelf zorgde en niet aan anderen dacht, hoe h'r zieke jongen, mogelijk wel omdat-ie 't graag deed, aan het leeren ging, in plaats in de open lucht iets te zoeken. Altijd was-ie zoo'n fijn poppig jongetje geweest, en de teere menschen, de zwakken, die bestemmen ze gewoonlijk tot studeeren, omdat over 'n boek liggen zoo gemakkelijk lijkt; 't moest andersom zijn, redeneerde het nu in haar, al had ze vroeger daar nooit aan gedacht. O hoe kon ze maar zoo voort leven jaren lang zonder zich rekenschap te geven? En waarom zag ze 't nu zoo klaar en scherp? Kwam dit, omdat ze uit het huishouden, uit de drukke rommel, alleen met

Sluiten