Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GLADDE BANEN.

Ze woonden op „den buiten", neef en nicht, met elkaar getrouwd, niet uit teedere liefde, maar door redeneering van familie, om 't geld wat ieder meebracht en waardoor ze nu ongestoord-knusjes konden leven.

Moeder, die dit huwelijk bedisselde door het jonge en onbedreven nichtje haar wel goedige maar wat grove jongen, al ver over de dertig, aan te praten, meende, na het trouwen, haar moegeworden hoofd in alle zekerheid te kunnen neerleggen.

oo

Die jongen kostte haar van zijn kindsheid af heel wat hoofdbrekens. Hij aardde naar zijn vader, hield niet erg van aanpakken, deed nog onnagedachte dingen erbij, zonder zin. Op school had hij tweemaal meer kleeren noodig dan een ander en later aan 't Politechnicum hing hij de branie uit, verteerde er maar op los.

Sluiten